In company

Merk je dat medewerkers negatieve stress ervaren? Vragen jullie je af wat jullie als leiding van de organisatie kunnen doen om de medewerkers beter te ondersteunen?

Dan is het nuttig om een onderzoek te doen onder de medewerkers. Wij onderzoeken middels vragenlijsten en persoonlijke gesprekken wat er leeft en wat de medewerkers nodig hebben. Uit deze gesprekken halen we de rode draad, zodat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk blijft. Resultaat is een overzichtelijk rapport met de uitkomsten en concrete aanbevelingen op basis waarvan beleid kan worden aangepast.

Verder praten? Bel me.

" Naast individuele trajecten hebben wij Bregje gevraagd een 0-meting onder onze twintigers te houden. Ook dit project heeft zij uitstekend opgepakt en uitgevoerd. We ontvingen een gestructureerd rapport met heldere adviezen."

Marije Roowaan, HR Adviseur, RSM Nederland

THE COACHING ROOM WERKT ONDER ANDERE VOOR