In company

Intervisie is een mooie manier om van elkaar te leren en om een omgeving te creëren waarin medewerkers kunnen en mogen groeien.

Wij begeleiden intervisiebijeenkomsten, zodat de deelnemers op een effectieve en nuttige manier leren van eigen ervaringen en van de ervaringen van anderen.

Meer weten? Bel gerust!

“De intervisiebijeenkomsten die Bregje bij ons begeleidt, vinden altijd in een prettige sfeer plaats. Bregje weet een goede balans te vinden tussen flexibiliteit en het aansluiten bij de deelnemers enerzijds, en het vasthouden aan structuren die werken anderzijds. Zelf heb ik menig waardevol inzicht opgedaan tijdens dergelijke bijeenkomsten en ze zijn een belangrijke steun voor mijn werk als interne coach.”

Chris van der Valk, Sr. Project Manager, VNG International

THE COACHING ROOM WERKT ONDER ANDERE VOOR